บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือน: ประเภทและการใช้งาน​

หลักฟิสิกส์พื้นฐานระบุว่า วัตถุทุกชิ้นต่างสั่นสะเทือนในระดับที่แตกต่างกันออกไป  การสั่นสะเทือนมีระยะเวลาที่แน่นอน และสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทดสอบการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ การสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสม่ำเสมอและแบบสุ่ม

การสั่นสะเทือนสามารถเกิดขึ้นแม้วัตถุอยู่กับที่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตั้งไว้เฉย ๆ บนชั้นวางของ แต่มีปัจจัยภายนอกมาทำให้สั่น บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนจะจำลองสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างนั้น ๆ จะประสบระหว่างใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบความสามารถในการต้านทานแรงสั่น

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีโอกาสสั่น พัง หรือเสียหาย การทดสอบแรงสั่นสะเทือนจะระบุขอบเขต และความสามารถสูงสุดในการต้านทานแรงสั่นของผลิตภัณฑ์ จึงช่วยให้นักออกแบบ วิศวกร และผู้ผลิตทราบขอบเขตแรงเค้นที่ผลิตภัณฑ์รับไหว

เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องระบุความสามารถในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของสินค้าก่อนวางจำหน่าย เพราะบริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนจะช่วยหลีกเลี่ยงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ รับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าที่ซื้อ อุตสาหกรรมหลายประเภทรวมการทดสอบแรงสั่นสะเทือน ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมคุณภาพ

การทดสอบแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความน่าเชื่อถือให้อาคาร พร้อมปกป้องชื่อเสียง และภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ผู้ผลิตแนวหน้าต่างต้องการเน้นย้ำความน่าเชื่อถือให้สินค้าของตน ด้านล่างคือ ประเภทอุตสาหกรรมที่มักใช้บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนนการพัฒนาสินค้า

การผลิตยานยนต์ ลดความขัดข้องด้านการขับขี่และควบคุมทิศทาง อะไหล่ต่าง ๆ จะถูกทดสอบการสั่นสะเทือนที่สายการผลิตก่อนนำไปประกอบ

การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ใช้บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนเพื่อรับรองว่า สินค้าจะสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้ดีเมื่อนำไปใช้ในครัวเรือน

การผลิตอุปกรณ์อวกาศ ใช้บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนเพื่อตรวจสอบว่า ชิ้นส่วนที่มีความบอบบางสูง จะสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนระหว่างการบินขึ้น และสภาพแวดล้อมในอวกาศที่แปรปรวนได้หรือไม่

การผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน อะไหล่และระบบต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวของปีกและแรงดันเครื่องยนต์ จะผ่านการทดสอบแรงสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มเหลวระหว่างใช้งาน

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนต้นแบบจะถูกนำไปทดสอบแรงสั่นสะเทือน เพื่อระบุว่าอะไหล่ที่บอบบางมีโอกาสแตกหักมากน้อยเพียงใด

สถานีผลิตไฟฟ้า ใช้บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ว่าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและสเถียร

อุตสาหกรรมประมง ทำการทดสอบแรงสั่นสะเทือนในบริเวณที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ เพื่อลดการสึกหรอในอนาคตของระบบขับเคลื่อนและตัวเรือ

การทดสอบและวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มความสามารถในการต้านทานแรงเค้นและแรงเครียดของสินค้า ให้อยู่ที่จุดสูงสุดพอดี บริการทดสอบแรงกระแทกและกระเด้ง ยังช่วยมอบข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการขนส่ง รับรองความปลอดภัยของสินค้า การันตีประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมรุนแรง และจำลองการใช้งานสินค้าในสภาพแวดล้อมจริง

บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนมีราคาไม่แพง เพราะเป็นการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดให้แก่สินค้า และคาดเดาความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น การทดสอบแรงสั่นสะเทือนมีสองประเภท ได้แก่

●        การทดสอบแรงสั่นสะเทือนขั้นต้น ผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปผ่านการทดสอบที่เข้มงวดและซับซ้อน ผลที่ได้จะนำไปใช้ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

●        การประเมินทุติยภูมิ ใช้เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้งานอยู่แล้ว

เราสามารถทดสอบสินค้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิม โดยผสานสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสุดขั้ว เข้ากับรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การจับคู่อุปกรณ์สั่นสะเทือนแบบพลศาสตร์ไฟฟ้าและไฮดรอลิก เข้ากับเตาความร้อน ความชื้น และความดัน เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนทั้งสองแบบ คือมาตรการป้องกันความเสียหายที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมในอนาคต

การจำลองแรงสั่นสะเทือนช่วยรับรองว่า อุปกรณ์ชิ้นสำคัญของระบบจะทำงานอย่างแม่นยำและถูกต้อง ทั้งระหว่างการสั่นสะเทือน และหลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง บริการทดสอบแรงสั่นสะเทือนสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น แผ่นดินไหว หรือแม้กระทั่งการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นประจำ เช่น จากรางรถไฟ หรือสนามบินในละแวก

 

ที่มา

https://www.nts.com/ntsblog/vibration-testing-applications

https://www.intertek.com/automotive/vibration-testing-mechanical-shock

https://www.element.com/product-qualification-testing-services/vibration-testing

 

 

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​