เครื่องวิเคราะห์เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์​

เครื่องวิเคราะห์เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์​

ข้อมูลทางออนไลน์และเครื่องลำเลียงงานเป็นรากฐานสำคัญที่ระบบควบคุมกระบวนการในโรงแต่งแร่เกือบทั้งหมดใช้กันและการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งถึงกระนั้น เครื่องวิเคราะห์ก็ยังต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเช่นเครื่องเก็บกลุ่มตัวอย่างขั้นปฐมภูมิ เครื่องสูบตัวอย่างกับระบบท่อด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและกลุ่มข้อมูลตัวอย่างที่ดีทำให้การวินิจฉัยง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลที่คลุมเครือส่งผลให้ทำงานลำบากขึ้น

 

การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติช่วยเพิ่มผลผลิตในหลายแง่ไม่ว่าจะเป็นการพบค่าแนวโน้มกับความผันแปรของแร่เร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เคยเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองก็สามารถดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถควบคุมระบบขั้นตอนการทำงานอย่างสะดวก

 

สมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นผลผลิตไม่สำคัญว่าการควบคุมกระบวนการจะทำด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติ คุณก็ยังต้องใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าจะการดำเนินการหรือแก้ไขอย่างไร การเพิ่มผลผลิตและทำกำไรของโรงงานขึ้นกับข้อมูลที่แม่นยำที่ส่งไปตรงเวลา ดังนั้น การให้เครื่องวิเคราะห์ทำงานตลอดและอยู่ในสภาพดีเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหลายวิธี

 

ความสมดุลกับอัตราส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการจัดซื้อตัวเครื่องเท่านั้น แต่ยังรวมค่าบริการและซ่อมบำรุงด้วย สัญญาบริการกับการฝึกอบรมภายในแก่เจ้าหน้าที่ช่วยให้เหตุเครื่องเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด นั่นหมายถึงค่าอะไหล่ที่ลดลงด้วย เครื่องที่เสียกะทันหันทำให้เสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่ากับตอนที่เครื่องทำงานตามปกติ

แม้การดูแลเครื่องวิเคราะห์แบบขอไปทีจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่หากยิ่งละเลยก็ยิ่งทำให้เกิดการสูญเสียผลผลิตมากขึ้น หรือก็คือแร่แต่งถูกทิ้งไปพร้อมกับหางแร่ รวมถึงทำให้เสียเสียสารเคมีราคาแพงและค่าไฟไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนทำให้งานออกมาผิดพลาด

 

Poor performance renders unnecessary costประสิทธิภาพงานต่ำทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่จำเป็น

ถึงค่าตัวเลขจะผันแปรตามรุ่นของเครื่องวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี การขาดทุนจะเกิดขึ้นเสมอหากการวินิจฉัยนั้นอิงกับข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องไม่จำเป็นเพราะเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ง่าย

 

ถึงค่าตัวเลขผันแปรขึ้นกับระบบแอพลิเคชั่นและรุ่นของเครื่อง แต่ข้อมูลยังทำให้เห็นว่าอาจต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป ตัวเครื่องจำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างดีแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนเป็นข้อมูลที่แม่นยำการรักษาเครื่องให้สมบูรณ์และปรับแต่งไม่เพียงเป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้น มันยังทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

Boost analyzer performance by tweaking the softwareเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องโดยการปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์

ห้าข้อแรกนั้นเกี่ยวกับซอฟแวร์เครื่องวิเคราะห์ เครื่องวิเคราะห์รุ่นใหม่รวมถึงรุ่นเดิมที่มีในโรงงานสามารถใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนและระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลในการคุมงานโดยสะดวกจากห้องทำงานของคุณ จึงเป็นการดีที่จะตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอ

 

Boost analyzer performance by verifying samples and hardware

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องโดยตรวจสอบตัวอย่างและฮาร์ดแวร์

กลุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจสอบที่แม่นยำ ตัวอย่างจึงต้องเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมด การดูแลรักษาเครื่องวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพไปได้นานๆ

 

ที่มา : https://www.onstreamanalyzers.com/2017/03/01/blog-post-top-10-tips-analyzer-performance/

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​