การวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysisคืออะไร?

การวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysisคืออะไร?​

เมื่อพูดถึง "การทดสอบความเที่ยง(Reliability Test)" ผู้คนมักสับสนระหว่างคำสองคำ: การวิเคราะห์ความเสียหายและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

 

การวิเคราะห์ความเสียหาย (FA: Failure Analysis) เป็นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเสียหายโดยมีเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ที่นักวิเคราะห์ความเสียหายใช้ – ตัวอย่างเช่นการใช้แผนภูมิ อิชิกาวาหรือแผนภูมิ "ก้างปลา",การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ(FMEA: Failure Mode and Effect Analysis)หรือการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ (FTA: Fault Tree Analysis)

แต่ละวิธีการแตกต่างกันในแนวทาง แต่ทั้งหมดพยายามที่จะตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายโดยการดูที่ลักษณะความเสียหายว่าน่าจะเกิดในรูปแบบใดได้บ้าง  มีประโยชน์สามประการจากการวิเคราะห์ความเสียหายเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเกิดขึ้น

 

1. บ่งชี้สาเหตุหลักของความเสียหายเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์จึงเกิดความเสียหาย  บางทีอาจมีการออกแบบที่มีจุดบกพร่องทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต้องการหรือเป็นจุดบกพร่องของการผลิต/วัสดุนักวิเคราะห์ความเสียหายที่มีประสบการณ์จะใช้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในผลิตภัณฑ์ที่มีการแตกหักของชิ้นส่วนพื้นผิวและสภาพสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถรวบรวมหลักฐานที่ปรากฏและการสังเกตการณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายได้

 

2. ป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตเมื่อบ่งชี้สาเหตุหลักของความเสียหายของผลิตภัณฑ์แล้วคุณสามารถพัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำใหม่ของรูปแบบความเสียหายอย่างเดียวกันได้

 

3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคตการทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หนึ่งเสียหายอาจทำให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของรุ่นถัดไปได้ ในการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์หนึ่งเรามักจะเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกระบวนการผลิตสมบัติของวัสดุหรือเงื่อนไขการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่านี้อาจทำให้เราสามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา (RCA: Root Cause Analysis) เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมและมักใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเกิดปัญหาขึ้นในตอนแรก โดยพยายามระบุสาเหตุปัญหาดั้งเดิมโดยใช้ชุดเฉพาะของขั้นตอนนี้ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาเพื่อที่คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

1. บ่งชี้สิ่งที่เกิดขึ้น

2. ตรวจสอบว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น

3. ดูว่าจะทำอย่างไรเพื่อลดแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

การปฏิบัติในพื้นที่หนึ่งๆ ก่อให้เกิดการปฏิบัติในที่อื่นและที่อื่นๆ และที่อื่นๆ ตามมา การตรวจสอบย้อนกลับการปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถค้นพบว่าปัญหาเริ่มต้นขึ้นอย่างไรและเกิดสาเหตุที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร

 

สาเหตุทางกายภาพ – วัสดุที่จับต้องได้และรายการวัสดุที่เสียหายบางอย่าง

สาเหตุของมนุษย์–เกิดความผิดพลาดจากคนหรือไม่ได้ทำอะไรบางอย่างที่จำเป็น สาเหตุของมนุษย์มักนำไปสู่สาเหตุทางกายภาพ

สาเหตุของระบบ– ระบบกระบวนการหรือนโยบายที่ผู้คนใช้ในการตัดสินใจหรือทำงานของพวกเขาเป็นความผิดพลาด

 

อาร์ซีเอ(RCA) มองไปที่สาเหตุของปัญหาทั้งสามแบบและมักพบสาเหตุของปัญหามากกว่าหนึ่งสาเหตุ โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรูปแบบผลลัพธ์เชิงลบ ค้นหาข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ในระบบและการค้นพบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงที่เชื่อมโยงถึงปัญหา

การกำหนดระยะทางที่จะดำเนินการในการสืบสวนของคุณจะต้องมีวิจารณญาณและความรู้สึกที่ดี ระวังให้เข้าใจเมื่อคุณพบสาเหตุสำคัญที่สามารถเปลี่ยนได้

 

การกำหนดวิธีที่จะดำเนินการในการตรวจสอบของคุณจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณและสามัญสำนึกที่ดี โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำความเข้าใจเมื่อคุณพบสาเหตุของปัญหาที่มีนัยสำคัญที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

​ที่มา: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm 
https://www.element.com/nucleus/2016/07/07/three-reasons-to-perform-failure-analysis 

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​