Laser Marker

Machine Vision

Temperature Humidity Chamber

We are a leading distributor for

measuring and Testing Equipment

VIBRATION AND TEMPERATURE TEST CHAMBER​

Temperature & Humidity Chamber VIBRATION AND TEMPERATURE TEST CHAMBER Code no. VIBRATION AND TEMPERATURE TEST CHAMBER Brand SEIMITSU Model GDWZ-010D Temperature range -70 ºC​

NEW AND LAB ACTIVITIES

เกร็ดความรู้เรื่องเครื่องทดสอบ การสั่นสะเทือน VIBRATION TESTING​

การสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุในทิศทางซ้ำๆ เช่น จากข้างหน้าไปข้างหลัง จากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างยกตัวอย่างตุ้มน้ำหนักและสปริงเมื่อดึงตุ้มน้ำหนักลงและปล่อยทิศทางการ

เคลื่อนที่จะเป็นแบบขึ้นและ ลงซ้ำไปซ้ำมา การเคลื่อนที่ดังกล่าวจะทำให้เกิด Waveform 

 

พื้นฐานการวัดแรงสั่นสะเทือน จะต้องทำความรู้จักกับ องค์ประกอบ 4 ตัว ดังนี้

1. ความถี่ (Frequency)

2. การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)

3. การวัดความเร็ว (Velocity)

4. การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

ภาพงานพิธีเปิดศูนย์ทดสอบ (QRTTC Opening Ceremony)​

ศูนย์ทดสอบ  QR TESTING & TECHNICAL CENTER ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซี่ยน
มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติจาก บริษัทผู้ผลิตเครื่องทดสอบจากต่างประเทศ และลูกค้าผู้ให้การสนับสนุน ได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง​

ความรู้เรื่อง เครื่อง SALT SPRAY​

Salt Spray Cabinets Testing Machine
เครื่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของสี, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, บอร์ด, อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, การบิน, การทหาร, สิ่งทอและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทำหน้าที่ทดสอบตัวแปรความชื้น และ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ โดยตู้จะปรับอากาศอุณหภูมิและความชื้นตามเงื่อนไขที่กำหนด​

 

 

Salt Spray Cabinets Testing Machine เป็นเครื่องทดสอบ และเป็นผลิตภัณฑ์มีความสำคัญกับ การวิจัยสำหรับนักเคมีวิศวกรพัฒนาและ ผู้จัดการประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้ผ่านการวิจัยพัฒนาและ มาตรฐานการรับประกัน เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมตามที่ได้ออกแบบมา

Angelantoni Testing Solutions for Aerospace & Aeronautics​

Aerospace & Aeronautics Applications – Angelantoni Test Technologies​

ลูกค้าจาก TMAP เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบ (Customers TMAP Visit Lab)​

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.

เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบ พร้อมชมการสาธิตการทดสอบเครื่องมือต่างๆของเรา โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​