ดีที่สุดในสองโลก: กล้องจุลทรรศน์ Opto-Digital​

ดีที่สุดในสองโลก: กล้องจุลทรรศน์ Opto-Digital​

เนื่องจากการผลิต และการทดสอบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการประเมินผลคุณภาพของอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ เข้มงวด และแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมา แก่นของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตของหลายโรงงาน การประเมินคุณภาพอาจรวมไปถึงการตรวจสอบตัวอย่าง การสังเกตข้อบกพร่อง การวิเคราะห์ความเสียหาย และ การประเมินตามมาตรฐานgeometric product specifications (GPS) สิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำการตรวจสอบทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการบิน เครื่องจักรกล อุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

เครื่องวิเคราะห์เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์​

เครื่องวิเคราะห์เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์​

ข้อมูลทางออนไลน์และเครื่องลำเลียงงานเป็นรากฐานสำคัญที่ระบบควบคุมกระบวนการในโรงแต่งแร่เกือบทั้งหมดใช้กันและการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งถึงกระนั้น เครื่องวิเคราะห์ก็ยังต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเช่นเครื่องเก็บกลุ่มตัวอย่างขั้นปฐมภูมิ เครื่องสูบตัวอย่างกับระบบท่อด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและกลุ่มข้อมูลตัวอย่างที่ดีทำให้การวินิจฉัยง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลที่คลุมเครือส่งผลให้ทำงานลำบากขึ้น

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ​

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ​

เครื่องทดสอบวัสดุ เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน เครื่องทดสอบโพลิเมอร์ เครื่องทดสอบความยึดติด โดยเครื่องสำหรับทดสอบวัสดุมีหลากหลายแบบ เมื่อบริษัทต่างๆจำเป็นต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ตลาดสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุนั้นเจาะได้ค่อนข้างยาก เมื่อคุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องทดสอบวัสดุที่ใช่ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ

การวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysisคืออะไร?​

การวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis) และ การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysisคืออะไร?​

การวิเคราะห์ความเสียหาย (FA: Failure Analysis) เป็นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเสียหายโดยมีเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ที่นักวิเคราะห์ความเสียหายใช้ – ตัวอย่างเช่นการใช้แผนภูมิ อิชิกาวาหรือแผนภูมิ "ก้างปลา",การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ(FMEA: Failure Mode and Effect Analysis)หรือการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ (FTA: Fault Tree Analysis)

...
...
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์

All rights reserved @2015 Quality Report

QUALITY REPORT CO., LTD.

390 Soi Yothin Pattana, 
Praditmanootham Rd,
Kwangklongchan, KhetBangkapi
Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644

Tel:   (662) 946-9988

QR TESTING & TECHNICAL CENTER CO.,LTD.