การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมและการตรวจสอบอุตสาหกรรมต้องมีอะไรบ้าง​

การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมและการตรวจสอบอุตสาหกรรมต้องมีอะไรบ้าง

ในการผลิตนั้น การควบคุมคุณภาพคือกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไร้ตำหนิและตรงตามความต้องการ หากทำไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้บริโภคได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการพบตำหนิ

ในถุงลมนิรภัยของบริษัททาคาตะ ส่งผลให้เกิดการเรียกคืนสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ ตัวสูบถุงลมกว่า 69 ล้านชิ้นถูกเรียกคืน และอาจสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ การเรียกคืนสินค้าครั้งนี้จะดำเนินการไปจนถึงปี 2019 และการแก้ปัญหาจะต่อเนื่องไปถึงปี 2020 การเรียกคืนสินค้าครั้งใหญ่แบบนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

 

การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม

การควบคุมคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ผู้ผลิตและผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของหลักการหรือมาตรฐาน บุคลากรผู้ควบคุมคุณภาพ หมายถึงพนักงานของผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง และการใช้คำว่าผู้ตรวจการเพื่อเรียกพนักงานของผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง   

 

ผู้ตรวจการ คือบุคคลที่ถูกมอบหมายให้ไปทำการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพ ถูกแต่งตั้งโดยผู้ซื้อซึ่งรับบริการหรือซื้อสินค้าจากร้านค้าของผู้ผลิต

 

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการยังสามารถหมายถึงบุคคลที่ถูกมอบหมายจากเจ้าของโรงงานเพื่อไปตรวจสอบและดูแลการทดสอบที่จำเป็นต่างๆในบริเวณก่อสร้าง 

 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพสำหรับผู้ค้านั้นครอบคลุมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การควบคุมวัสดุ, การควบคุมการออกแบบ, การผลิต, การตรวจสอบ, การควบคุมการบรรจุภัณฑ์และติดฉลาก, การควบคุมการขนย้ายและส่งวัสดุไปยังบริเวณก่อสร้าง ส่วนระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับผู้รับเหมาหน้างานก็ครอบคุลมกิจกรรมต่างๆที่คล้ายคลึงกัน เช่น การควบคุมวัสดุที่ถูกส่งเข้ามาที่ไซต์, การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง, การตรวจสอบและทดสอบ, การจดบันทึกข้อมูลคุณภาพ และอื่นๆ 

 

คู่มือการควบคุมคุณภาพ

ผู้ผลิตต้องกำหนดระบบการควบคุมคุณภาพ พร้อมมอบคำอธิบายเกี่ยวกับระบบนั้นๆไว้ในคู่มือการควบคุมคุณภาพของพวกเขา คู่มือต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจและความรับผิดชอบ, องค์กร, การคำนวณและวาดแบบ, การควบคุมวัสดุ, โปรแกรมการตรวจสอบและตรวจตรา, การแก้ไขและตำหนิ, การผลิต, หลักการและมาตรฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบและทดสอบ, การเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด, การเก็บสถิติ และตัวอย่างแบบฟอร์ม

 

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสำหรับเครื่องมือแต่ละชิ้นหรือการผลิตวัสดุแต่ละตัวนั้น สามารถมอบรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ภาพรวมของการควบคุมคุณภาพ และขั้นตอนการควบคุมคุณภาพต่างๆที่มีอยู่ในแหล่ง

ผลิตนั้นๆ 

 

แผนควบคุมคุณภาพ 

แผนควบคุมคุณภาพของผู้ค้าหรือผู้ผลิตนั้นแตกต่างจากคู่มือควบคุมคุณภาพ คู่มือหมายถึงระบบการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต เป็นเอกสารที่ครอบคุลมเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 

 

แต่แผนควบคุมคุณภาพนั้นหมายถึงคำสั่งซื้อเฉพาะ พร้อมการแจกแจงรายละเอียดการตรวจสอบและจุดทดสอบสำคัญๆที่ต้องมีในขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุนั้นๆ 

 

คู่มือควบคุมคุณภาพสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

คู่มือนี้หมายถึงระบบควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ได้เจาะจงถึงโปรเจคท์ใดโปรเจคท์หนึ่งโดยเฉพาะ ต้องมีการชี้แจ้งความรับผิดชอบและอำนาจ, การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ, โปรแกรมการตรวจสอบและตรวจตรา, การแก้ไขจุดบกพร่อง, การก่อสร้าง, หลักการและมาตรฐานที่จำเป็นในการตรวจสอบและทดสอบ, การเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด, การเก็บสถิติและตัวอย่างแบบฟอร์ม

 

แผนควบคุมคุณภาพผู้รับเหมาก่อสร้าง หมายถึงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพทั้งหมดที่ถูกปฏิบัติในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า และการใช้เครื่องมือ แผนนี้มักอยู่ในแบบฟอร์มตาราง และแต่ละกิจกรรมนั้นก็ต้องมีแบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพเฉพาะเป็นของตัวเอง 

 

การตรวจสอบอุตสาหกรรม

การตรวจสอบนั้นมีหลากหลายสาขาประเภท เช่น การตรวจสอบห้องปฏิบัติงาน การตรวจสอบไซต์ก่อสร้าง และการตรวจสอบระหว่างการใช้งานตามข้อกำหนด การตรวจสอบอุตสาหกรรมสามารถมอบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบห้องปฏิบัติงาน, การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง และการตรวจสอบโรงงานให้แก่คุณได้ 

 

การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม  มอบข้อกำหนดและมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ในโรงงานอุตสาหกรรม

แผนการตรวจสอบและทดสอบ คือ  คำเรียกที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการจัดหาและซื้ออุปกรณ์อุตสาหกรรม มักใช้กับการตรวจสอบห้องปฏิบัติงานหรือผู้จำหน่าย เป็นเอกสารชี้แจงความรับผิดชอบของผู้จำหน่าย, บริษัทวิศวกรรม, บริษัทผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่ 3 และลูกค้าที่เกี่ยวกับการ “ระงับ”, “เห็น” และ “ทบทวน” จุดตรวจสอบต่างๆ

การตรวจสอบห้องปฏิบัติงาน – การตรวจสอบห้องปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบผู้จำหน่ายนั้นครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบที่ทำโดยผู้ตรวจการซึ่งเป็นบุคคลที่ 2 หรือบุคคลที่ 3 มักใช้กับกระบวนการผลิตเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ถังความดัน, ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์, วาล์ว และอื่นๆ 

การตรวจสอบผู้จำหน่าย เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งของการตรวจสอบห้องปฏิบัติงาน มักใช้กับการซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบนี้เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของบุคลากรควบคุมคุณภาพของผู้จำหน่าย, ผู้ตรวจการที่เป็นบุคคลที่ 3, และความรับผิดชอบของลูกค้า เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการตรวจสอบอุตสาหกรรม

การตรวจสอบเพื่อตรวจรับงาน ณ โรงงาน (FAT) คือ คำเฉพาะที่ใช้เรียกการตรวจสอบอุปกรณ์สั่นสะเทือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่กำลังถูกสร้างในห้องปฏิบัติการนั้นๆ

ขอบเขตการตรวจสอบ – ยิ่งมีการตรวจสอบที่รัดกุมมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงพร้อมความเสี่ยงในการผลิตสินค้าที่มีตำหนิสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรหาระดับการตรวจสอบที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ 

ระบบทดสอบอุตสาหกรรม นั้นจำเป็นสำหรับการตรวจสอบทุกประเภท เช่น การตรวจสอบห้องปฏิบัติงาน การตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้า การตรวจสอบไซต์งาน และการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 

การทดสอบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม – การวัด การตรวจสอบและทดสอบเพื่อเทียบมาตรฐานอุปกรณ์นั้นถูกกำหนดเอาไว้ในข้อบังคับการก่อสร้างและปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ระบบควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตต้องแจกแจงเกี่ยวกับกระบวนการเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้วัดและทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าที่อ่านได้นั่นถูกต้องและแม่นยำ 

รายงานรับการตรวจสอบวัสดุ นั้นสำคัญมากในระบบการตรวจสอบอุตสาหกรรม รายงานนี้ใช้กับการตรวจสอบห้องปฏิบัติการและไซต์ก่อสร้างเพื่อควบคุมวัสดุที่ได้รับเข้ามาภายในบริเวณ นี่คืออีกหนึ่งหัวข้อตรวจสอบที่ขาดไม่ได้ในระบบการตรวจสอบอุตสาหกรรม

 

บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่แยกออกมา อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า การควบคุมคุณภาพนั้นพูดถึงผู้จำหน่าย, ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัทวิศวกรรม ส่วนการตรวจสอบนั้นหมายถึงเอเจนซี่ตรวจสอบผู้เป็นบุคคลที่ 3 หรือผู้ตรวจการของผู้บริโภคปลายทางเอง 

 

ถ้าหากว่าผู้บริโภคปลายทางนั้นใช้ผู้ตรวจการของตัวเอง ผู้ตรวจการผู้นั้นจะถือว่าเป็นบุคคลที่ 2 นอกจากนี้บางครั้งบริษัทรับตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ก็มอบบริการควบคุมดูแลคุณภาพให้แก่บริษัทวิศวกรรมต่างๆ  เช่น กัน 

อย่างไรก็ตาม

 

บางทีผู้บริโภคปลายทางก็มอบรายชื่อบริษัทรับตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ให้แก่บริษัทวิศวกรรม พร้อมสั่งให้บริษัทวิศวกรรมนั้นๆเลือกทำข้อตกลงกับหนึ่งบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ ในกรณีนี้ บริษัทรับตรวจสอบคุณภาพจะทำหน้าที่เป็นเอเจนซี่ตรวจสอบคุณภาพบุคคลที่ 3 เนื่องจากผู้บริโภคปลายทางไม่ใช่ผู้กำหนดเลือกบริษัทรับตรวจสอบนั้นๆด้วยตัวเอง

 

แหล่งที่มา : https://www.inspection-for-industry.com/industrial-inspection.html

https://www.inspection-for-industry.com/industrial-quality-control.html

https://www.graphicproducts.com/articles/quality-control-in-manufacturing

 

 11-12-qualityreport_co_th-Phanchita

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​