การป้องกันความล้มเหลวและสับสนในการวิเคราะห์

การป้องกันความล้มเหลวและสับสนในการวิเคราะห์

คุณเคยพบเจอสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่? ส่วนประกอบภายในผลิตภัณฑ์ของคุณมีปัญหาหรือสายการผลิตของคุณผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ดีและคุณต้องการหาสาเหตุหลักของความล้มเหลว วิธีการคือต้องระบุสาเหตุของความล้มเหลวและความล้มเหลวในการทำงาน และต้องสามารถยังระบุว่ามีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับความเสื่อมสภาพในโลหะ ยกตัวอย่างเช่น คุณได้ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและได้รับรายงาน แต่รายงานไม่ได้ข้อมูลที่คุณต้องการหรือคุณไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลในรายงาน

 

ผลการวิเคราะห์ความล้มเหลว

มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นและเพิ่มโอกาสในการหาสาเหตุของความล้มเหลว บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการด้านโลหะการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการหาสาเหตุของความล้มเหลวและเพื่อให้แน่ใจอีกว่าการทำงานร่วมกับห้องทดลองเป็นประสบการณ์ที่ดี

 

ให้ตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะขอใบเสนอราคา

เป็นเรื่องยากสำหรับนักโลหะวิทยา ที่จะยืนยันเรื่องถึงต้นทุนและเวลาที่จำเป็นในการทำการวิเคราะห์ความล้มเหลวโดยไม่ได้รับโอกาสในการตรวจสอบตัวอย่างและโดยไม่ได้รับข้อมูลรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความล้มเหลว ประเภทของความล้มเหลวและข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ เป็นปัจจัยในการกำหนดว่าจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องใด นอกจากนี้ขนาดและรูปร่างของตัวอย่างและวัสดุที่สัมพันธ์กับตัวอย่างจะมีผลต่อการเตรียมการที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และทำให้การวิเคราะห์ที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเริ่มได้

 

การเลือกการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการ

สำหรับหลาย ๆ คน เทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวของโลหะเป็นเรื่องลึกลับ การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบอิเล็กตรอนหรือการทดสอบความรู้ในด้านการศึกษาโครงสร้างของโลหะของ นั้นจำเป็นหรือไม่? หลายคนไม่ทราบว่าจะขออะไรเมื่อส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลว สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือการจัดหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความล้มเหลวของนักโลหะวิทยา และขอให้เขาตรวจสอบโหมดความล้มเหลวและกลไกความล้มเหลว นอกจากนี้ขอให้เขาตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องทางโลหะหรือไม่ที่อาจส่งผลต่อความล้มเหลว ข้อบกพร่องทางโลหิตวิทยารวมถึงองค์ประกอบของโลหะผสมโครงสร้างระดับจุลภาค คุณสมบัติการดึงและความแข็งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

 

ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตหรือการประกอบ

สำหรับปัญหาในการผลิตหรือปัญหาในการประกอบ ต้องส่งตัวอย่างชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบย่อยที่ตรงตามข้อกำหนดพร้อมกับตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ถ้าจำเป็นให้นำผลการวิเคราะห์ของตัวอย่าง "ดี" มาเปรียบเทียบ นอกจากนี้หากการตรวจสอบโลหะไม่เคยมีการดำเนินการกับตัวอย่าง "ดี" ผลลัพธ์จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่าตัวอย่าง "ดี" ว่าโลหะที่มีอยู่ "ดี" หรือไม่

 

ฉันไม่เข้าใจรายงาน

ต้องยอมรับว่านักโลหะวิทยามีภาษาของตัวเอง แต่น่าเสียดายที่รายงานจำนวนมากต้องการนักแปล หลังจากอ่านรายงานแล้วให้โทรหาช่างโลหะและขอให้เขาอ่านรายงานกับคุณ ให้เขาอธิบายผลลัพธ์และความหมาย โดยต้องรีบทำเช่นนี้ไม่นานหลังจากที่ได้รับรายงาน เพราะบทวิเคราะห์และผลลัพธ์ต่าง ๆ ยังสดใหม่อยู่ในหัวของนักโลหะวิทยา

 

แหล่งที่มา : https://www.imetllc.com/training-article/preventing-failure-analysis-frustration

 

 

 09qualityreport.co.th

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​