ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมเรียกอีกอย่างว่าตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นการปิดล้อมใช้ในการทดสอบผลประทบของสภาพแวดล้อมที่กำหนดของสินค้าชีวภาพ, สินค้าอุตสาหกรรม, วัตถุดิบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบต่างๆ ตู้ควบคุมประเภทนี้สามารถใช้งานได้ดังนี้

 

1. ทดสอบได้ด้วยตนเองสำหรับผลกระทบทางสภาพแวดล้อมในการทดสอบตัวอย่าง

2. การเตรียมสำหรับการทดสอบตัวอย่าง เพื่อการทดสอบทางกายภาพเพิ่มเติม หรือการทดสอบทางเคมี และ

3. สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการการทดสอบตัวอย่าง

ตู้ควบคุมทดสอบสภาพแวดล้อมถ่ายแบบสภาวะต่างๆแบบปลอมแปลงขึ้นมา ซึ่งเครื่องจักรกล, วัตถุดิบ, อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบอาจจะถูกสัมผัส นอกจากนี้ยังใช้เร่งการออกฤทธิ์ของการสัมผัสสู่สิ่งแวดล้อม บางครั้งอยู่ที่สภาวะที่ไม่ได้คาดหวังไว้

 

การทดสอบตู้ควบคุมเกี่ยวข้องกับการทดสอบ และการสัมผัสผลิตภัณฑ์ในสถาวะแวดล้อมหลายแบบในการตั้งค่าที่ได้รับการควบคุมไว้  การทดสอบตู้ควบคุมตามภูมิอากาศ และการทดสอบเทอร์มอลช็อกซึ่งใช้ในการเลียนแบบสภาพอากาศ หรือการสัมผัสสภาวะโดยรอบที่มากเกินไป สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบภายใต้ห้องทดลองที่มีการควบคุม แต่ในขณะเดียวกันก็มีสภาวะที่ได้รับการเร่ง ในทางกลับกัน การทดสอบเทอร์มอลช็อกนั้นใช้ในการเลียนแบบวิธีที่วัตถุดิบจะแสดงปฏิกิริยาเมื่อได้รับการสัมผัสการเปลี่ยนในสภาพภูมิอากาศที่ระดับมากที่สุด เช่นจากระดับเย็นสุดขีด ไปเป็นระดับร้อนสุดขีด ในช่วงเวลาอันสั้น (โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที)

สภาวะเหล่านี้อาจประกอบสิ่งต่างต่อไปนี้:

 

▪ อุณหภูมิที่ระดับสูงสุด

▪ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ระดับสูงสุด และฉับพลัน – เทอร์มอลช็อก

▪ ระดับความสูง

▪ ความชุ่มชื้น หรือเทียบเคียงกับความชื้นสัมพัทธ์

▪ การสั่นของการแสไฟฟ้า

▪ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

▪ การทดสอบการกัดกร่อนแบบวงโคจร

▪ การพ่นเกลือ

▪ ฝน

▪ การผุพังสลายตัส

▪ การสัมผัสสู่แสงแดด ทำให้เกิดการเสื่อมของรังสียูวี

▪ สุญญากาศ

 

ตัวอย่างทางการผลิต หรือส่วนประกอบต่างๆจะถูกจัดวางภายในตู้ควบคุม และถูกนำไปสู่ตัวแปรของสภาพแวดล้อมตั้งแต่หนึ่ง หรือมากกว่า ไปยังความน่าเชื่อถือที่กำหนด หรือการวัดหลังจากการออกฤทธิ์หลังจากการกัดกร่อน ในกรณีของเครื่องจักรกลเช่นขบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ภายใน, ผลิตผลพลอยได้ เช่นการปล่อยพลังงานได้รับการตรวจจับ

 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสามารถเลียนแบบทั้งอุณหภูมิ และความชื้นได้ ความชื้นถูกควบคุมจาก 10% RH จนถึง 95% RH สามารถรักษาให้อยู่ระดับอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่ +10°C ถึง +85°C จำกัดที่จุดน้ำค้าง 6°C สำหรับสภาวะจุดน้ำค้างที่ต่ำกว่า คุณจำเป็นต้องขจัดอากาศให้แห้ง หรือ กำจัด GN2 (โนโตรเจนแก๊ส)

 

ตามกฎแล้วนั้น ตู้ควบคุมความชื้นมีระดับอุณหภูมิระหว่าง 5 และ 8°C สูงกว่าอุณหภูมิของห้อง จนถึง 95°Cซึ่งประกอบด้วยความชื้น และ 160°C แบบปราศจากความชื้น

 

▪ การทดสอบอุณหภูมิที่มีอิทธิพล และความชื้นคุณสมบัติของสิ่งทอวัตถุดิบอาคาร, พลาสติก, สารประกอบ, สารยึดติด, เหล็ก, ส่วนประกอบทางไฟฟ้า และอื่นๆ

▪ การจัดเก็บการทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบของอาคาร

▪การบ่มเซลล์สืบพันธุ์ของเชื้อราบนพืชภายใต้ความชื้น

 

การออกแบบ

ความจำเป็นในการทดสอบอาจจะค่อนข้างง่าย หรือซับซ้อน ตู้ควบคุมการทดสอบสภาพแวดล้อมมีความหลากหลายอย่างกว้างขวางในรูปของขนาด ตั้งแต่หน่วยเล็กๆ ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งบนเคาเตอร์ได้ จนไปถึงตู้ควบคุมขนาดใหญ่ ตู้ควบคุมสำหรับทดสอบโดยรวมนั้นมีส่วนที่มองเห็นได้ หรือการป้อนวีดีโอเพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวอย่างในระหว่างการทดสอบได้ ตู้ควบคุมแบบยื่นเข้าไปได้นั้นทำให้ช่างสามารถใช้ในการจัดการตัวอย่างการทดสอบ ตู้ควบคุมยังมีแสงในการมองเห็นที่ต้องนำมาพิจารณาความร้อนที่ส่งออกมา และชดเชยให้อย่างสอดคล้อง

 

แหล่งที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_chamber

https://www.atmosafe.net/en/glossary/climate-chamber/applications-climate-chamber.html

https://www.testequity.com/categories/Environmental+Chambers%2C+Ovens/Temperature-Humidity+Chamber

390 Soi Yothin Pattana, Praditmanootham Rd,

Kwangklongchan, KhetBangkapi Bangkok 10240 Thailand

Fax: (662) 946-6644  

All rights reserved @2015-2020 Quality Report​​

QUALITY REPORT CO., LTD.​​